Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Archief Kort en krachtig

Deze korte verhalen van 10 zinnen en 1 afbeelding zijn soms ontroerend, soms aangrijpend en soms om gewoon om over na te denken. Klik op de naam en lees de verhalen.


Abonneer je op de Nieuwsbrief als je up to date wilt blijven.

Copyrightclausule
Niets van VERHAAL FILIAAL
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, kunstenaar of fotograaf. PDF bestanden mogen geprint worden en opgeslagen voor persoonlijk gebruik van de Filiaalbezoeker.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud