Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Bram Dingemanse

Bram Dingemanse is geboren en opgegroeid in Zoutelande en woont sinds zijn huwelijk in Westkapelle. Toen hij veertien jaar oud was, kreeg hij zijn eerste verfdoos. sindsdien tekent en schildert hij alles wat indruk op hem maakt. Hoe hij bepaalde technieken kon verbeteren leerde hij o.a. van de schilders Marneel Gabriëlse en Cees van den Burght. Hij schildert strand- en zeegezichten met veel schepen, hoge golven en dramatische luchten, meestal in olieverf. Zijn werk wil, naar hij zelf zegt, slechts de schoonheid van de zee tonen.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud