Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Contact

Indien u contact wilt met een schrijver, kunstenaar of fotograaf: wij sturen uw mail door naar betreffende persoon. Deze persoon zal dan verder rechtstreeks met u communiceren.

Voor overige zaken: uw emailgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het beantwoorden van vragen of reageren op opmerkingen. Met betrekking tot de Nieuwsbrief komt uw emailadres in een adresbestand dat Bcc wordt gebruikt. Dat betekent dat de lezers niet kunnen zie welke andere mensen er op geabonneerd zijn.

Copyrightclausule
Niets van Verhaal Filiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. PDF bestanden mogen geprint worden en opgeslagen voor persoonlijk gebruik van de Filiaalbezoeker.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud