Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

De Meerkoning

Tekst, Gabriele Dahlhoff, foto's Ada van Hoof

 
Kan het zijn
 
Dat diep in het water de meerkoning woont
 
Dat hij de hele lange dag
 
Naar de gesprekken moet luisteren
 
Van al diegene
 
Die langs zijn kreek wandelen,
 
waar hij stil en verborgen en onzichtbaar
 
Zijn golven- kasteel heeft gebouwd?
 

Wat vertellen ze alles..
 
Morgen moet ik nog..
 
Verder wil ik even..
 
Laten we toch...
 
Heb je gehoord dat..
 
Loop niet zo dicht bij het water...
 
Wacht even..
 
Enz.enz.enz.
 

Waarom zeggen ze niet...
 
Kijk hoe mooi het water is..
 
Zie je de zon die spiegelt..
 
Hoor je de vogeltjes roepen..
 
Kijk maar hoe klein de steentjes..
 
Doe maar met rust..
 
Luister naar de wind ..
 
wat hij vertelt..
 

Soms blijft een kindje staan
 
Gooit een steen in des meerkonings water
 
Kijkt naar de kringen..
 
En een hond is daar ook
 
Die verbaasd is
 
vrolijk blaft en
 
Springt en holt en geniet
 
Van het pure leven...
 
 
Dan glimlacht de meerkoning
 
Omdat deze twee
 
nog zo dicht bij de ware dingen zijn..
 
Eens zijn met het bijzondere
 
van deze ogenblik..
 
 
Een stem roept in de achtergrond..
 
We moeten nog naar de supermarkt...
 
We hebben geen tijd meer..
 

 
Wie weet ook
 
Dat diep in het water de meerkoning woont
 
Die de hele dag
 
Naar alles moet luisteren..
 
Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud