Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Fantasie en meer

De verhalen spelen zich af in het nu en in vroegere tijden. Ze zijn deels waar (non-fictie) en deels verzonnen (fictie). Nog meer verhalen vind je in het Archief.

Korte verhalen
Deze verhalen staan op een eigen pagina. Sommige korte verhalen worden voorgelezen, dat zie je bij het verhaal zelf staan.

Kantjes van Ka Het mooiste kant wordt met de hand geklost. En sommige kantjes hebben iets ondeugends.

Internet of bure Jet? Waar ga je naar toe als je raad nodig hebt?

Mina heeft er haar leven lang in een bedstede geslapen, eigenlijk tot haar dood. Er was een speciale bedstede waar een geheim in werd bewaard.

Lange verhalen
De lange verhalen worden in een PDF gepresenteerd. Die kun je dus ook downloaden om te printen, later te lezen of zelf voor te lezen.

Het verhaal Vikingbloed in Westkapelle vertelt over de relatie tussen Viking Erik en zijn Westkappelse vrouw Janne. Zij zijn de stamouders van het Vikingbloed dat door de aderen van Westkapelle stroomt.

Pelgrim Antonia is een geestverwant van Willibrordus. Antonia reist door de eeuwen heen en komt hem regelmatig tegen, in allerlei vormen.

Ewijt en de geheime dierenwereld gaat over een jongen die nieuwe vrienden ontmoet op een onverwachte plek.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud