Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Filiaal houders

Op deze pagina maak je kennis met de auteurs, kunstenaars en fotografen die meedoen met VERHAAL FILIAAL. Elke deelnemer heeft een eigen pagina voor meer informatie.

Ada van Hoof, auteur, foto's en digikunst

Toos van Dalen, auteur en foto's van de wereld

Bram Dingemanse
kunstschilder

Louk van Hoof, kunstschilder

Tine van Hoof - van de Linde, naaldkunst, kunstschilder

Emke de Heus, kunstschilder

Jacky van Hoppe, gedichten en foto's

Lydia Lange, auteur en foto's. Pseudoniem

Zoete Dingemanse
kunstschilder

Yvonne van der Pool,
auteur en kunstenaar

Gabriële Dahlhoff,
kunstschilder en auteur

Olaf Beurskens, kunstschilder

Elke van Hoof
natuurfotografie

Joar Beurskens, tekenaar, schoenmode

Annet Hogenhout
auteur en voorlezer

Fotografe

Heb je belangstelling om aan te haken? Wil je meedoen of wil je meer weten?
1 Het ontstaan
2 Hoe werkt het?
3 Deelnemen
4 Contact (mail)

5 Flyer

Copyrightclausule
Niets van VERHAAL FILIAAL
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, kunstenaar of fotograaf. PDF bestanden mogen geprint worden en opgeslagen voor persoonlijk gebruik van de Filiaalbezoeker.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud