Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Joar Beurskens

Joar is geboren in 2004 en is al vroeg verslingerd aan tekenen. Samen met zijn tante Ada heeft hij al een boekje gemaakt, de illustraties zijn van hem. Dat boekje zit in het Archief. Hij versiert ook schoenen die je dus gewoon kunt dragen.
Een van de verhalen van Kort en Krachtig heeft een tekening van zijn hand.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud