Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Karakterland

Een aparte categorie zijn de verhalen uit Karakterland; het land waar dieren op mensen lijken of waar mensen dieren lijken te zijn. Deze verhalen worden in een PDF gepresenteerd. Die kun je dus ook downloaden om te printen, later te lezen of zelf voor te lezen.

Waar ligt Karakterland en welke dieren wonen er?

De verhalen uit Karakterland worden aangeboden in een PDF. Je kunt ze dus lezen op de PC of de telefoon, of gewoon op papier als je ze uitprint.


De volgende nieuwe verhalen liggen klaar op de plank:

  • Beter geworden feestje

  • Boef Kobus Krokodil

  • Hobber Hond

  • Mikkenclub

  • Moeders

  • Nieuws, waar of niet waar

  • Overleven

  • Toneelspelfeest

  • Veranderen

Karakterland is een product van CreAda.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud