Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Louk van Hoof

Louk van Hoof is schilder van portretten en landschappen en woont in Engelen.
In de huidige beeldcultuur willen we iedere seconde alles fotograferen, daardoor kijken we niet  meer echt. Oude koppen en landschappen waar het leven doorheen geploegd is, wil Louk groot vastleggen en de kijker meevoeren tot zien en voelen.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud