Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Marjo Verwijst

Marjo Verwijst is een enthousiaste amateur fotografe. Haar oog valt op de kleine aspecten in de natuur en van voorwerpen. Ze ziet bijzonderheden waarvan wij de schoonheid soms zelf niet zien. Ze fotografeert zoals ze is, geen doorsnee!
Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud