Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Mens en leven

De verhalen van Mens en leven zijn gebaseerd op persoonlijke processen, ongewone onderwerpen, gezondheid en zelfs over huisdieren. Dus over het echte leven. Neem ook een kijkje in het Archief.

In de kast, uit de kast
Een jonge vrouw schrijft over de ontdekking dat ze anders is dan ze altijd heeft gedacht.

Een oorlogsbrief die per ongeluk 70 jaar later wordt gevonden, zet een aantal levens op zijn kop. Een verhaal waar je even de tijd voor moet nemen.

Alleenstaand
Een man die alleen is, wil daar zijn eigen weg in vinden.

Tara is een papagaai die haar verhaal zelf aan ons vertelt.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud