Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Welzijn en zorg

Je gezondheid en de zorg die erbij hoort, zijn een belangrijk onderdeel van ieders leven. Er zijn hierover genoeg verhalen te vertellen over ontmoetingen en ervaringen. De humor speelt soms een belangrijke rol.
Meer verhalen zijn ook te vinden in het deelarchief Mens en leven.

De dame in het verhaal Artsen, laat me niet lachen! laat niet over zich heen lopen en heeft zelfs een goed advies aan aankomende artsen.

Koffiedrinken is soms lastig als je door je gezondheid geremd of beperkt wordt. Lees het verhaal van Frits en Mieke over een dagelijkse routine die misloopt.

Koortsdromen kunnen soms geruststellend mooi zijn.

Op reis gaan met de rollator, dat kan een heel avontuur zijn.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud